Home & Mededelingen

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk de Vries & Bleijendaal

U vind hier informatie over onze praktijk. We zijn gevestigd in Molenweg Gezondheidscentrum en werken samen met huisartsen Korfker en van der Klei & Oomen onder de naam 'Huisartsen binnen de Vest'. Voor meer informatie over Molenweg Gezondheidscentrum www.molenweg.nu   Op  www.thuisarts.nl  kunt u veel informatie vinden over de meeste klachten en ziektebeelden.

Avond, nacht en weekenddienst 

Voor spoedeisende zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten belt u met de huisarstenpost in Hoorn. Telefoon: 0229-297800  zie ook Avond,nacht en weekenddienst 

Opleidingspraktijk 

Wij zijn als opleidingspraktijk verbonden aan de huisartsenopleiding van de VU. Dat wil zeggen dat een arts, in opleiding tot huisarts, onder onze begeleiding meewerkt in de praktijk. Van september 2018 tot en met augustus 2019 zal dat zijn dhr. K. ter Veen. 

Toestemming inzage medisch dossier , maak uw wensen kenbaar !!!  

Er moet toestemming zijn van de patient om andere artsen , bijvoorbeeld op de huisartsenpost, inzage te kunnen geven in een deel van uw medische huisartsen dossier. Het betreft hier de gegevens over medicatiegebruik, allergieen en bestaande ziektes. Wij noemen dit een professionele samenvatting. Wij verzoeken u via een toestemming formulier dat in de praktijk verkrijgbaar is , uw wensen over bovenstaande kenbaar te maken. Zie verder...  https://www.vzvz.nl