Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk de Vries & Bleijendaal


Huisartsenpraktijk de Vries & Bleijendaal

Molenweg 9a
1601 SR Enkhuizen
Telefoon: 0228-322727
Spoed: 322727 keuze 1
Fax: 0228-322726

vriesbleijendaal.praktijkinfo.nl


Openingstijden praktijk

Maandag t/m vrijdag
08.00 -17.00 uur

Spreekuren
08.00-12.00 uur

Beltijden:
08.00-10.30 uur voor:

  • het maken van een afspraak voor het spreekuur van de huisarts, of een huisvisite
  • het maken van een afspraak bij de praktijkondersteuner of de assistente
  • algemene vragen en advies van de assistente
  • het maken van een telefonische terugbelafspraak door de huisarts.

11.20-12.30 voor:

  • het opvragen van uitslagen bij de assistente
  • overige vragen aan assistente

na 12.30 uur:

  • alleen voor dringende zaken is er een assistente telefonisch bereikbaar

 

Spoedgevallen

Voor eerste hulp, zoals bij open wonden, kneuzingen en verbrandingen, kunt u altijd direct terecht. Als u van tevoren belt of laat bellen, houden wij rekening met uw komst. Hetzelfde geldt voor een huisbezoek met spoed.

Spoedgevallen: 0228-322727 keuze 1.

Na 17 uur /avond/nacht/weekend: Centrale Huisartsen Post Hoorn 0229 297800

Spreekuur op afspraak

Een consult is alleen mogelijk op afspraak.
Voor een afspraak kunt u bellen tussen 08.00 en 10.30 uur,
u kunt dan meestal dezelfde dag nog terecht.

Gemiddeld duurt een afspraak 10 minuten. Als u meerdere vragen heeft, met meerdere personen komt, een langer gesprek wilt of een kleine chirurgische ingreep moet ondergaan, hebt u waarschijnlijk meer tijd nodig. Denkt u meer tijd nodig te hebben, overleg dit dan met de assistente. Meer tijd reserveren voorkomt voor anderen onnodig lange wachttijden. Belt u de assistente tijdig wanneer een afspraak niet door kan gaan.

Terugbel spreekuur

Een telefonisch consult is bedoeld voor een korte vraag of om een uitslag te bespreken. U kunt hiervoor 's morgens vóór 10.30 uur een afspraak maken. U wordt dan op het door u opgegeven telefoonnummer terug gebeld door de huisarts.

In het algemeen is het moeilijk uw gezondheidstoestand telefonisch te beoordelen. Een afspraak op het spreekuur kan daarom alsnog nodig zijn.

Huisbezoek

Mocht u niet in staat zijn om op het spreekuur te komen, dan kan de huisarts aan huis komen.
U kunt vóór 10.30 uur een huisbezoek aanvragen. De visites worden meestal tussen 13.00 en 17.00 uur afgelegd. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, altijd beter om naar de praktijk te komen.

Herhaalrecepten

Mogelijkheden voor het aanvragen van herhaalrecepten zijn:

1) Telefonisch: 322727, keuze 2=  receptenlijn (24 uur/dag). Hiervoor dient u duidelijk uw naam, geboortedatum en de medicatie, die u herhalen wilt, in te spreken.

2) Etiket: Het etiket van het lege doosje kunt u in de brievenbus (Molenweg 9a) deponeren. 

3) Herhaalservice via de apotheek. Raadpleeg hiervoor uw apotheek.

4) via website bestellen van uw herhaalrecepten is wegens wijziging van website en uitbreiding van ons computersysteem naar een patientenportaal tijdelijk niet mogelijk. Zodra dit gereed is zullen wij dit vermelden op onze website. Vanaf dat moment zal er ook gebruikt kunnen worden gemaakt van online afspraken maken.

 

Recepten besteld voor 11:00 uur kunt u 2 werkdagen later na 12:00 uur ophalen bij uw apotheek.

 

Uitslagen

Telefonisch opvragen van uitslagen kan tussen 11.20 uur en 12.30 uur bij de assistente.
Als de uitslag daar aanleiding toe geeft, belt de huisarts u later op de dag.

Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuners Wilma van Dekken en Petra Kaagman zijn opgeleid om mensen met chronische lichamelijke ziektes te controleren en te begeleiden, zoals suikerziekte, COPD, astma en hart- en vaatziekten. Ook helpen ze mensen die gemotiveerd zijn om te gaan stoppen met roken.

Praktijkondersteuners mw. Dekker,  mw. Telman en mw. Schuur bieden ondersteuning bij psychische problemen.

De praktijkondersteuners zijn speciaal voor deze taken opgeleid en kunnen u zelfstandig zorg bieden, onder supervisie van de huisarts. Na doorverwijzing van de huisarts kunt u gebruik maken van hun diensten.

Assistenten

De assistentes zorgen voor een goede organisatie van de praktijk. Om u vlot van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u gebruik te maken van de vaste beltijden.
De assistente heeft de opleiding voor doktersassistente gevolgd, waarbij zij ook geschoold is in het geven van adviezen en het verrichten van medische handelingen. Zij heeft ook een beroepsgeheim. Zij zal u soms enkele vragen stellen om vast te stellen welke actie moet worden ondernomen of om het spreekuur goed te kunnen plannen. Bij de assistente kunt u terecht voor:

Eenvoudige medische handelingen
De assistente verricht een aantal medische handelingen, zoals: bloeddruk meten, injecties geven, oren uitspuiten, wratten aanstippen, EHBO en wondverzorging, zwangerschapstesten, urineonderzoeken, en uitstrijkjes.

Urinecontrole
Voor onderzoek van urineweginfecties graag de eerste plas na de nacht opvangen en het liefst binnen twee uur na lozing brengen, bij voorkeur tussen 08.00 uur en 10.00 uur.

Uitslagen
Voor uitslagen kunt u bellen tussen 11.20 en 12.30 uur.
Als een uitslag binnen de normaalwaarden valt, geeft de assistente dit aan u door. Bij afwijkende uitslagen zal zij regelen dat u door de huisarts gebeld wordt, of zij zal voor u een afspraak op het spreekuur maken. Dit geldt ook indien uw klachten aanhouden.

Waarneming

Avond, nacht en weekend, uitsluitend voor spoedgevallen:

Centrale Huisartsenpost Hoorn: 0229- 297800 (U dient eerst een telefonische afspraak te maken).

 

Voor verlof en ziekte is er een waarneemregeling met de overige huisartsen in de stad.

Informatie over waarneming verneemt u via het antwoordapparaat 0228-322727 of op deze website.