Klachten en Privacy wet

 Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Als er klachten zijn of ongenoegen over hetgeen wij als huisarts, praktijkondersteuner of assistente doen of laten, dan stellen wij het op prijs als u dat met ons wilt bespreken.

Als dit voor u moeilijk is, dan kunt u uw klacht ook schriftelijk bij ons indienen of contact opnemen met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van Stichting DOKH, www.dokh.nl of telefoon 072 5208325.
Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij de assistente of via deze link: klachtenformulier

 

 

Uw Privacy

In het kader van de nieuwe wet op de privacy (AVG), gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Wij hebben hierover een verklaring opgesteld. Deze kunt u ophalen bij de balie van de praktijk. Als u gebruik wilt maken van de rechten die u heeft in het kader van de AVG, dan kunt u dit kenbaar maken door een aanvraagformulier in te vullen (verkrijgbaar bij de balie van de praktijk).