Assistenten

De assistentes zorgen voor een goede organisatie van de praktijk. Om u vlot van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u gebruik te maken van de vaste beltijden.
De assistente heeft de opleiding voor doktersassistente gevolgd, waarbij zij ook geschoold is in het geven van adviezen en het verrichten van medische handelingen. Zij heeft ook een beroepsgeheim. Zij zal u soms enkele vragen stellen om vast te stellen welke actie moet worden ondernomen of om het spreekuur goed te kunnen plannen. Bij de assistente kunt u terecht voor:

Eenvoudige medische handelingen
De assistente verricht een aantal medische handelingen, zoals: bloeddruk meten, injecties geven, oren uitspuiten, wratten aanstippen, EHBO en wondverzorging, zwangerschapstesten, urineonderzoeken, en uitstrijkjes.

Urinecontrole
Voor onderzoek van urineweginfecties graag de eerste plas na de nacht opvangen en het liefst binnen twee uur na lozing brengen, bij voorkeur tussen 08.00 uur en 10.00 uur.

Uitslagen
Voor uitslagen kunt u bellen tussen 11.20 en 12.30 uur.
Als een uitslag binnen de normaalwaarden valt, geeft de assistente dit aan u door. Bij afwijkende uitslagen zal zij regelen dat u door de huisarts gebeld wordt, of zij zal voor u een afspraak op het spreekuur maken. Dit geldt ook indien uw klachten aanhouden.