Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuners Wilma van Dekken en Petra Kaagman zijn opgeleid om mensen met chronische lichamelijke ziektes te controleren en te begeleiden, zoals suikerziekte, COPD, astma en hart- en vaatziekten. Ook helpen ze mensen die gemotiveerd zijn om te gaan stoppen met roken.

Praktijkondersteuners mw. Dekker,  mw. Telman en mw. Schuur bieden ondersteuning bij psychische problemen.

De praktijkondersteuners zijn speciaal voor deze taken opgeleid en kunnen u zelfstandig zorg bieden, onder supervisie van de huisarts. Na doorverwijzing van de huisarts kunt u gebruik maken van hun diensten.