Griepvaccinatie 2018

U ontvangt een uitnodiging indien u in aanmerking komt voor de griepprik.

Neem de uitnodiging mee als u komt voor de griepprik.

Indien u geen griepprik wenst, ontvangen wij graag het formulier retour. U kunt hierop aankruisen dat u geen griepprik wenst.

U kunt de griepprik dit jaar halen op: 

woensdag 17 oktober  2018 van 15.00-18.00 uur

Mensen van 60 jaar en ouder, en mensen van alle leeftijden met hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes, nieraandoeningen en mensen met weinig afweer, lopen extra risico om ernstig ziek te worden door de griep. Indien u behoort tot één van deze groepen komt u voor de griepprik in aanmerking. Deze biedt u bescherming tegen de ernstige gevolgen van griep.

De griepprik is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Als u de griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep krijgt kleiner. Als u ondanks de griepprik toch de griep krijgt, wordt u minder ernstig ziek.

De prik moet u elk jaar opnieuw halen; de beste tijd is tussen half oktober en half november. De prik geeft soms een dag wat pijn in uw arm, maar u wordt er niet ziek van.

De griepprik krijgt u gratis als u tot de bovengenoemde groep behoort.

Alleen bij verhindering op 17 oktober kunt u terecht op:

donderdag 1 november van 15.00-17.00 uur

Voor meer informatie over de jaarlijkse griepprik, kunt u kijken op www.rivm.nl/griepprik.