Verzorgingsgebied

In verband met de ligging in het centrum van Enkhuizen rekenen wij met name het postcode gebiedĀ  1601 tot ons verzorgings gebied.

Daarnaast is het ook mogelijk dat bewoners vanuit de nieuwbouw (postcode gebied 1602) zich bij ons inschrijven. Wij willen hen echter wijzen op hetĀ in deze wijk gelegen Huisartsencentrum de Rode Meeuw: http://www.derodemeeuw.nl/

Inwoners van de omliggende gemeenten zoals Stedebroec, Venhuizen etc. verzoeken wij, zich in te laten schrijven bij de huisartsenpraktijken in die gemeenten.